logo

С тази страница се обръщаме към онези, които са готови да подпомогнат материално дейността на сдружението. Многобройните дейности на сдружението и неговите членове изискват материална помощ: както от самите членове на сдружението, така и отвън. Вашата подкрепа по всяко време е добре дошла и ще бъде използвана изключително за реализиране на целите, заложени в Устава на организацията.

При това Сдружението преследва изключително и непосредствено общополезни цели по смисъла на Глава "Предмет на дейност с данъчни облекчения" от Наредбата за данъците и таксите. Ще получите официален документ за дарение, който да представите пред съответното финансово ведомство.

Вашeто дарение ще получим най-лесно по банковата сметка на сдружението:


Deutsche Bank AG Hanau

Титуляр: Сдружение "Универсум"

Банкова сметка №: 047672100

Банков код: 50670024

IBAN: DE05506700240047672100

BIC (S.W.I.F.T.): DEUTDEDB506