logo

„УНИВЕРСУМ – сдружение за подпомагане на културното и духовно сътрудничество и развитие в съвременния свят“ (Universum e.V.) е основаното през 2002 година със седалище Bad Tabarz. Сдружението е вписано в регистъра на сдруженията.

Universum e.V. си е поставило за цел разбирателството между хората отвъд границите на националност, култура и вероизповедание.

Това включва предимно:

  • Обмен между културно и духовно заинтересувани хора от най-разнообразни течния в европейската и извъневропейската духовна история и настояще.
  • Създаване на база за комуникация и сътрудничество между творци и работещи в областта на културата, особено от Германия и Източна Европа. Сдружението предоставя база за контакти и знания за хора от всички възрасти, които се интересуват от изкуство и духовност.
  • Предоставяне на пространство за събирания и мероприятия, свързани с дейностите на сдружението. За изпълнение на предмета на дейност могат да служат също така закупуване, наемане, продажба, както и поддръжка на предмети и недвижима собственост на сдружението.

Тези цели на сдружението се постигат чрез следните дейности:

  • Организация и провеждане на семинари, лекции, мероприятия с немски и международни организатори на теми изкуство, музика, култура, здраве и опазване на живота.
  • Подкрепа на идеята за културна съвместна работа между Германия и България, особено на творческия и духовен обмен между двете държави. Това ще се реализира чрез издаване и създаване на информационни материали за културната и духовно-историческа свързаност на двата народа.
  • Сдружението влиза във функцията на собственик и наемодател за подпомагане на жилищния проект на членове на сдружението, в контекста на къща с много поколения.

Подпомагане

Дейностите на сдружението и дейностите на неговите членове изискват материална подкрепа - както от самите членове на сдружението, така и отвън. Всяка подкрепа е винаги добре дошла и ще бъде използвана изключително за реализиране на предмета на дейност, заложен в Устава на сдружението.

Даренията се превеждат по банков път на банковата сметка на сдружението. За детайли по превода и допълнителна информация моля пишете ни на info@universum-ev.org