logo

Ако искате да подкрепите предмета на дейност на Universum e.V. сте сърдечно поканени да станете член на сдружението.

Членове на сдружението могат да бъдат всички физически и юридически лица. Младежи под 18 години се нуждаят от съгласието на законния(те) им представител(и). Право на глас в общите събрания имат лица навършили 18 години.

Месечният членски внос възлиза актуално на 100,- евро и се базира на реда за членския внос. За ученици, студенти, безработни и пенсионери е възможна отстъпка при представяне на валиден документ.

Моля попълнете Заявлението за членство и Съгласието за защита на данни и ги изпратете подписани на info@universum-ev.org или по пощата на:

Universum e.V.
z.H. Vorstand
Hainstr. 24
99891 Bad Tabarz

Членският внос се заплаща месечно с банков превод на банковата сметка на сдружението:

Титуляр на сметката: Universum e.V.
Адрес: Hainstraße 24, 99891 Bad Tabarz
Банка: Deutsche Bank
IBAN: DE11 5067 0024 0047 6721 00
BIC (S.W.I.F.T.): DEUT DE DB506
Основание при служебен превод: Mitgliedsbeitrag lfd Monat Име Фамилия
Основание при личен превод: Mitgliedsbeitrag ММ-ГГГГ Име Фамилия

Доброволното прекратяване на членството се извършва чрез писмено заявление, отправено до упълномощен представител на Управителния съвет. То е допустимо само в края на календарната година след спазването на срока за предизвестие от три месеца.

За тази цел може да бъде използван Примерен Формуляр за прекратяване на членство.