logo

Сдружение "Универсум" се стреми да създаде градивна среда за хора от всички възрастови групи с интереси в областта на изкуството и духовното развитие, която да ги подпомага при осъществяване на контакти и обмен на знания. То си поставя за цел да се превърне в мост за хората от Източна и Западна Европа с интереси в областта на различните течения в съвременното изкуство и спиритуалното. То е отворен дом за всички, които търсят вътрешните си корени. За тези хора Сдружението иска да създаде възможността за постигане на техните цели под един общ покрив. То се обръща преди всичко към онези, които имат интерес към съвместно осъществяване на целта за разбирателство между народите на базата на едно общо изкуство, култура и духовно извисяване. Ако целите, които си поставя сдружението, намират Вашата подкрепа, Ви каним най-сърдечно да станете наш член. Сдружението е строго неутрално по отношение на политиката и вероизповеданията и не е част от друга организация и групировка. Всички дейности и мероприятия на сдружението са единствено резултат от действията на неговите членове.

Членове на Сдружението могат да бъдат всички физически и юридически лица. Младежи под 18 години се нуждаят от съгласието на законния/ите им представител/и. Лица с право на глас в Общите събрания са членове с навършено пълнолетие. Прекратяване на членството може да се извърши в края на календарната година със срок за предизвестие от 3 месеца.

Месечният членски внос възлиза на 100,- Евро. За ученици, студенти, безработни и пенсионери е възможна отстъпка, при представяне на валиден документ.