logo

1. Подпомагане и подкрепа на работата на духовния Учител Занко

Фондацията вижда една от основните си цели в подпомагането на духовната дейност на Мастер Занко. Неговият живот представлява своеобразен мост между Изтока и Запада и доказателство за това, че духовните принципи на осъзнаването и свободата не познават граници. Фондацията се застъпва с всички средства за подкрепата на Зано и иска да бъде платформа, посредством която търсещи от цял свят да имат възможността да общуват с него.

Към сайта на Занко: www.zanko.de

2. Сътрудничество и подкрепа в "Универсум Център" във Варна

"Универсум Център" във Варна е отворен център за цяла Европа. Тук могат да се срещат хора от целия свят, които се интересуват от езотерика, духовност и холистична медицина. Центърът е замислен като отворен дом за всички и е основан през 2001 година. Изграден е от хора, които по собствена инициатива и без лична материална облага искат да подпомогнат другите да открият пътя към живот без ограничения и обвързаности. Под неговия покрив са обособени център за алтернативна медицина, сборно място за всички, които искат да овладеят медитацията, както и туристическа агенция, която предлага пътувания до средища и събития от духовно естество навсякъде по света. Тук са обединили усилията си хора от цяла България, за които духовността е повече от теория. На това място тя е начин на живот, освободена от всякакви правила, предписания и системи.

Концепцията на този център е уникална и вероятно в този вид не може да бъде открита никъде другаде. Всеки, който се чувства заинтригуван, е сърдечно поканен да се остави на топлата атмосфера и специалните хора и да отнесе оттам нещо по собствения си път. Фондацията си е поставила за приоритет подкрепата на работата на Центъра, тъй като в неговата идея е заложено изграждането на връзка между хората, независимо от техния произход. Духовността е единственият наистина интернационален език. Там той се говори.

Към сайта на "Универсум Център": www.universum-centrum.com

3. Сътрудничество в областта на културата с "Универсум Арт" в София

"Универсум Арт" е основан през 2003 година в София и негова цел е да разпространява работата на българските творци в Европа и да утвърждава значението на традиционното и модерно български изкуство за европейската култура. Под покрива на "Универсум Арт" и под ръководството на българската художничка Елза Артамонцева са се обединили творци от най-различни области. Общият им мотив е преоткриването на духовните корени на изкуството и пресътворяването им в съвременните български творби. При все това "Универсум Арт" не се ограничава единствено в рамките на българското творчество, а се подразбира като международен форум, отворен за всички, които са заинтригувани от изкуството и духовността. В този смисъл подпомагането на "Универсум Арт" е приоритетна задача на нашата Фондация.

Към сайта на "Универсум Арт": www.universum-art.com